ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

No ye ixo o que miraban





Quiesta amiga:
Denguna d'as tres fotos que m'as mimbiau son a soluzion correta .... ya t'os deciba que mañana sabrez o que miran con tanta atenzion.
Grazias por a tuya respuesta ,m'as feito reir un ratez.

No hay comentarios: