Nuestra tienda - A nuestra botiga

As Aguedetas 2013

Bi e metiu man en a pachina do mio amigo Carletes y l'amprau sin tornas a foto do cartel da fiesta d'as mullers de laspuña.
Antimas do baile as mullers bi an preparau a comida de chermanor como cada añada, tamien faran a misa en onra de Santa Agueda y antis do baile faran a ronda d'os pizcos.

"Si punchaz aqui podrez saper como empezipio a fiesta de Santa Agueda en Laspuña"
" Aqui tenez a letra do pasodoble d'os pizcos"

No hay comentarios: