Nuestra tienda - A nuestra botiga

Carnabals Ceresa 2009 (2)

Super Lopez fiendo a suya atuazion.
Bien entrada a nuei a chen continaba con a dibersion.

Toz chuntos a bezinal, asinas se fizon os preparatius do banquetazo.


O pasacalles da "ronda rondadera" estio l'anunzio ta empezipiar a birolla.
(Grazias Silvia por os retratos)No hay comentarios: